iPhone 4

iPhone 4 16GB Quốc Tế

Tính Năng Nổi Bật iPhone 4 16GB Quốc Tế: iBook là ứng dụng được cài sẵn trên máy, dùng để đọc sách điện tử. Tại ứng dụng này, bạn có

iPhone 4 8GB Quốc Tế

Tính Năng Nổi Bật iPhone 4 8GB Quốc Tế: Hệ Điều hành IOS5:Hiện nay, Apple chính thức cung cấp hệ điều hành iPhone OS5 cho người dùng iPhone và máy

iPhone 4 32GB Quốc Tế

Tính Năng Nổi Bật iPhone 4 8GB Quốc Tế: Hệ Điều hành IOS5:Hiện nay, Apple chính thức cung cấp hệ điều hành iPhone OS5 cho người dùng iPhone và máy